Time: 6:52

Quy định mới tăng cường quản lý ngoại hối

Thứ hai, 11 Tháng 8 2014 12:02

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản vãng lai ngoại tệ của người cư trú và người không cư trú tại ngân hàng được phép

Người cư trú và không cư trú là người nước ngoài và các tổ chức của Việt Nam không được phép làm như vậy. Trước đó, Nghị định 160/2006/NĐ-CP cho phép cá nhân cư trú, bao gồm cả người nước ngoài, được gửi tiền vào tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.

 

Những quy định này, trong bối cảnh lãi suất huy động USD được áp trần ở mức thấp, sẽ khuyến khích các cá nhân và tổ chức bán ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng và NHNN có thể tăng dự trữ ngoại hối.

 

Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, có hiệu lực từ ngày 5/9/2014, thay thế Nghị định 160/2006/NĐ-CP, quy định rằng, chỉ có công dân Việt Nam được phép sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiền tiết kiệm và sau đó rút gốc và lãi tiền gửi bằng đồng tiền đã mở tài khoản. Trước đó, Nghị định 160/2006/NĐ-CP cho phép các cá nhân cư trú, bao gồm cả người nước ngoài, được gửi tiền tiết kiệm bằng tiền mặt.

Last modified on Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 07:51
Rate this item
(0 votes)
Read 1599 times